ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
          แนวคิดการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation นับเป็นภารกิจหลักที่สำคัญซึ่งผู้บริหาร ในหลายองค์กรเอกชนทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่านมา จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร เปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น รวมไปถึงแรง กระเพื่อมของ New Normal หรือความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนจากการแพร่กระจายของ โควิด-19 ที่ทำ ให้โซลูชั่น เทคโนโลยีต่าง ๆ กลายมาเป็นทางเลือก ทางรอด ในการประคับ ประคองทุก ๆ ธุรกิจในยุคนี้

          โซลูชั่น เทคโนโลยีที่เราไม่คาดคิดกลับกลายเป็นที่ต้องการในการประกอบธุรกิจในยุคนี้เป็นอย่าง มาก ผ่านการทำ Digital Transformation ขององค์กรต่างๆ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบการวิเคราะห์ ข้อมูล รวมไปถึงระบบจัดการเรื่องเอกสารด้วยเช่นกัน ซึ่งจากเดิมที่เราต้องคอยส่งเอกสารเป็นกระดาษให้ บริษัทคู่ค้า เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาทำ ให้เราสามารถส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ทั้งยัง ประหยัด และรวดเร็ว จนทำให้เกิดเป็นเทรนด์ paperless ลดการใช้กระดาษตามมา ตอบโจทย์ในการทำงาน ยุคดิจิทัล และการช่วยสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันแต่ด้วยความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์และการพัฒนาที่ ไร้ขีดจำกัดในด้านเทคโนโลยีอาจทำ ให้เราได้พบกับโซลูชั่น เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้น ระหว่างทางอีกก็ได้

          ประเทศอิสราเอล นับเป็นของประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรน้อย แต่สามารถเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างดีและส่งออกเทคโนโลยีขนาดใหญ่ให้กับโลกด้วยโซลูชั่นใหม่ๆ เช่น หนึ่งในธนาคารที่ ใหญ่ที่สุดของอิสราเอล Bank Hapoalim ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 2.5 ล้านราย และเป็นสถาบนัการเงินชั้นนำ ในอิสราเอล ซึ่งมีสาขา 250 แห่งทั่ว ประเทศ เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่เริ่มปรับตัวโดยการนำเอาโซลูชั่น เทคโนโลยี เกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เข้ามาใช้ตั้แต่เมื่อ 20 ปี ที่แล้วเพื่อใช้ในการเปิด บัญชีและการยืนยันลายเซ็น และเริ่มลดการใช้การพิมพ์และการจัดการกระดาษลงอย่างน้อย 50% ตั้งแต่เมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยย้ายไป ยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งถือเป็นความกล้า ต่อความท้าทายทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและ ประสบการณ์การให้บริการของลูกค้า

          การนำระบบธนาคารแบบไร้กระดาษมาใช้มีผลตอบแทนด้านการลงทุนในทันทีโดยสามารถลด ต้นทุนการพิมพ์กระดาษและงานหลังบ้านสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระดาษในสาขาลงอย่างมากและยังช่วย ลดต้นทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสแกนเอกสาร การป้อนและการจัดเก็บเอกสาร เอกสารที่ลงนาม ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสร้างโดยระบบมีหลักฐานการปลอมแปลงเนื่องจากถูกปิดผนึกด้วยใบรับรองดิจิทัล (PKI) เอกสารนี้ยังสามารถค้นหาข้อความแบบเต็มได้ (เช่นเดียวกับเอกสารที่สแกน) จึงทำให้ธนาคาร สามารถค้นหาเอกสารใด ๆ ในที่เก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้และยังเข้ารหัสอย่างปลอดภัยและส่งทาง อีเมลไปยังลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงได้อีกด้วย

          นอกจากนั้นยังมีกลุ่มองค์กร Europcar Israel หนึ่งในบริษัทผู้ให้เช่ารถยนต์ รายใหญ่ที่สุดใน อิสราเอล ก็มีการติดตั้งระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริษัทตัวแทน 125 ราย ในสำนักงานให้เช่า 21 แห่งทั่ว ประเทศ ซึ่งผู้เช่ารถของ Europcar Israel สามารถอ่านและลงนามสัญญาเช่าอิเล็กทรอนิกส์บน แท็บเล็ตเคาน์เตอร์หรือบนอุปกรณ์พกพาส่วนตัว (BYOD) ได้ในทันทีและองค์กร Pelephone ผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำในอิสราเอล ที่ปรับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การรับสมัคร จนถึง เกษียณ ด้วยการใช้เอกสารดิจิทัลทั้งหมด และใชล้ายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการยืนยัน เอกสาร ซึ่งนอกจากจะ ลดการใช้กระดาษแล้ว เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ยังจัดเก็บได้ง่าย สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

          นอกจากภาคเอกชนแล้ว หน่วยงานภาครัฐของอิสราเอลเองก็มีการนำ โซลูชั่น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งาน อาทิ กระทรวงคมนาคม ของอิสราเอล ที่นำมาใช้กับการต่อ ใบอนุญาตขับขี่ ด้วยตู้self-service ที่ติดตั้งในร้านค้าเครือ Super-Pharm ทั่วอิสราเอล ทำให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกและง่ายดายมายิ่งขึ้น โดยอยู่ในโครงการ e-government accessibility (TEHILA) ในการส่งมอบบริการออนไลน์ที่ปลอดภัยของรัฐบาล และสอดคล้อง Digital Trasformation ใน ศตวรรษที่ 21           เบื้องหลังจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของบริษัท เหล่านี้คือระบบซอฟต์แวร์ EZtrust โดย WonderNet ที่ได้รับ การออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหลักและใช้เครื่องมือพัฒนา Microsoft ™ ที่ก้าวหน้าที่สุด เพื่อมอบประสบการณ์การเซ็นชื่อที่สมบูรณ์แบบและราบรื่นที่สุดเพื่อลูกค้า, พาร์ทเนอร์ทาง ธุรกิจ และพนักงานในองค์กร ด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลของ EZtrust (API & SDK) ทำให้สามารถแชร์ รีวิว เซ็นชื่อ ขอลายเซ็นและติดตามความคืบหน้าในการเซ็นผ่านแอปพลิเคชันหรือระบบได้ จากกรณีศึกษาการ บริการพบว่า E-Signatures ช่วยให้องค์กรสามารถก้าวกระโดดจากการอยู่ในกลุ่มกึ่งดิจิทัล ไปสู่ดิจิทัลอย่าง สมบูรณ์และดำเนินกระบวนการทางธุรกิจแบบดิจิทัลแบบ end-to-end ซึ่งกลายมาเป็นโซลูชั่นทางเลือก ทางรอดให้กับหลากหลายธุรกิจในยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเมื่อเร็วๆ นี้อย่างไม่น่าเชื่อ

          ขอท้าให้คุณมาทดลองเปิดประสบการณ์การก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลฝ่าฟันทุกอุปสรรคแห่งยุค new normal พร้อมกันได้แล้ววันนี้ด้วยโซลูชั่น และบริการ E-Signatures พร้อมด้วยบริการตรวจสอบลายเซ็นไบโอเมตริกซ์ที่ดีที่สุด ทาง https://www.eztrustapp.com/ และพร้อมก้าวเข้าสู่ภารกิจ Digital Transformation ไปด้วยกัน
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ