ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @cignathailand
เริ่มเพียง 150 บ./เดือน* คุ้มครองสูงสุด 1.6 ลบ.* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บ./ครั้ง. ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทางทั่วโลก 24 ชั่วโมง. เลือกความคุ้มครองได้ตามใจ. เหมาจ่ายตามจริง. ซื้อออนไลน์ได้ 24 ชม. ประกันอุบัติเหตุ.
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ