ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @krungthai-axalife
Flexi Health ให้คุณเลือกแผนประกันได้ตามต้องการทั้ง ประกันสุขภาพแบบเลือกได้และแบบสำเร็จรูป. และเลือกความคุ้มครองแผนสุขภาพเพิ่มเติม ได้ 2 แบบคือผู้ป่วยในแบบเติมเต็มหรือ ผู้ป่วยนอก. กรุงไทย-แอกซ่า. นิยามใหม่การประกันชีวิต.
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ