ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @cignathailand
ไม่เคลมได้เงินคืน 15% ค่าเบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 250 บาท* ได้ทั้งผู้ป่วยนอกและใน. ดูแลจนหายดี. ความคุ้มครองครบครัน. ประกันมะเร็ง ไม่เคลมมีคืน. ไม่ต้องสำรองจ่าย. ประเภท: ประกันสุขภาพมิติใหม่, ประกันโรคร้ายแรง, ประกันโรคจากไลฟ์สไตล์, ประกันอุบัติเหตุ.
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ