ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @prudentialthailand
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย. ครั้งเดียว. ระยะเวลาเอาประกันภัย. 1 ปี. อายุรับประกันภัย. 5-65 ปี สำหรับแผนคลาสสิก; 25-65 ปี สำหรับแผนแพลทินัม. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ. 100,000 . ค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 300,000 บาท ......
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ