ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @rabbitfinance
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง เสียชีวิตจ่ายให้สูงสุด 1 ล้านบาท. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ. คุ้มครองกรณีขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์. ค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล. ไม่เคลมตลอด 3 ปีคืนเบี้ยฯ ปีสุดท้าย....
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ