ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @muangthailife
รับค่ารักษาจากอุบัติเหตุสูงสุด 30,000 บาท มีเงินชดเชยรายวันคุ้มครองรวมสูงสุด 2 ลบ. คุ้มครองสูงกรณีเสียชีวิต. คุ้มครองอุบัติเหตุ. บาดเจ็บไม่ต้องสำรองจ่าย. จ่ายเบี้ยไม่แพง. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ. ประเภท: ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, ประกันผู้สูงอายุ.
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ