ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @tiscoinsure
ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Smart BDMS. เอกสิทธิ์ความคุ้มครองด้านสุขภาพเหนือระดับ. มั่นใจการรักษาพยาบาล มาตรฐาน รพ.ในเครือ BDMS ด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 5 ล้านบาท/ครั้ง... ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีการเคลม
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ