ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @viriyahinsurance
เพิ่มจากสวัสดิการที่มีให้เราดูแลค่ารักษาส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษา. ไม่จำกัดจำนวนครั้งรักษา ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท. บ.ประกันอันดับ 1 ของไทย. ค่าเบี้ยลดหย่อนภาษีได้. ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต. รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาประกันสุขภาพเปี่ยมใจรักษ์ประกันสุขภาพ "สุขใจรักษ์"
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ