ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @tek4272x
ประกันสุขภาพเหมาจ่ายให้ค่ารักษาหลักล้าน ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ. ทำประกันสุขภาพทั้งที เลือกที่ดีกว่า ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย เจนเนอราลี่. ไม่ตรวจสุขภาพ. คุ้มครองโรคทั่วไป โรคร้าย. เริ่มต้นเพียง 23 บาท/วัน. รักษา OPD 30 ครั้ง/ปี.
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ