ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @oceanlife
ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง). คุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ รวมสูงสุด 110%. คุ้มครองโรคร้ายแรงรวม 50 โรค รวมสูงสุด 120%. คุ้มครองยาวสูงสุดถึงอายุ 75 ปี.
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ