ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
เริ่มต้นเพียงวันละ 54 บาท* ชำระเบี้ย 8 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งต่ำ มอบประกันชีวิตเป็นของขวัญให้ลูกรักตั้งแต่วันนี้ หมายเหตุ *ค่าเบี้ยคำนวณจากจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท สำหรับเพศหญิง อายุ 1 เดือน – 1 ปี โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ #ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ