ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
แบ่งชำระ 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย วันนี้ - 31 พ.ค. 2562 เท่านั้น ประกันได้หมดช่วยดูแลคุณทั้งค่าห้อง ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ค่าหมอ ค่ายา พร้อมคุ้มครองสูงสุด 6 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ส่วนลดเบี้ยสุขภาพสูงสุด 30% สำหรับปีถัดไป หากคุณสุขภาพดีไม่มีเคลม
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ