ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: 0840935378
ประกันสุขภาพลูกน้อยเพียงเดือนละ 954 บาท * ตัวอย่างลูกน้อยชาย 6 ขวบ * ผลประโยชน์ที่ได้รับ ✔ทุนประกันชีวิตคุ้มครอง 150,000 บาท ✔เงินฝาก 1,950 บาท /ปี ✔สิทธิค่าห้อง 3,000บาท/คืน ✔ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 881,400บาท/โรค ✔อุบัติเหตุฉุกเฉิก 24 ชั่วโมงแรก 7,000บาท ✔ชดเชยรายได้ 1,000บาท/คืน ✔คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย หากเกิดเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ไม่ต้องจ่ายเบี้ย บริษัทจ่ายต่อให้แทน และคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา * และยังคุ้มครองสุขภาพเด็กให้ฟรีจนเด็กอายุ 25 ปี * สามารถเลือกการชำระเป็นรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือนได้นะคะ สนใจสอบถามอัตราเบี้ยได้ค่ะ โทร 0840935378 หญิง ID:http://line.me/ti/p/~0840935378 #ประกันสุขภาพ #ประกันเหมาจ่าย #ประกันเงินออม #ประกันอุบัติเหตุ #บำนาญ #สะสมทรัพย์ #ลดหย่อนภาษี
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ