ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: jeab_chi
คุณกังวลอะไรเกี่ยวกับลูก 1. การศึกษาของลูก 2. สวัสดิการไม่มีให้ลูก 3. ถ้าเกิดสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเรา แล้วใครจะดูแลลูก ให้กรุงไทย แอกซ่าคลายความกังวลของคุณ I. เพราะรักไม่ใช่แค่การดูแล แต่เป็นการสนับสนุนให้เขาเติบโตอย่างมั่นคง 1. รับทุนการศึกษาไปถึงปริญญาโท ถึงอายุ 24 อายุรับประกัน 15 วัน ถึง 10 ปี ชำระเบี้ยเพียง 7 ปี แต่ส่งลูกเรียนได้ถึงปริญญาโท 2. สิ้นกรมธรรม์ที่อายุครบ 15 ปีรับเงินก้อนคืน 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 3. สิ้นกรมธรรม์ที่อายุครบ 15 ปีรับเงินก้อนคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 4. สิ้นกรมธรรม์ที่อายุครบ 19-23 ปีรับเงินก้อนคืนปีละ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 5. เมื่ออายุครบสัญญาสิ้นกรมธรรม์ที่อายุครบ 24 ปีได้รับเงินก้อนคืนปีละ 100%.ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 6. รับรองการจ่ายคืนผลประโยชน์สูงสุด 300% II. IGrow ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่คุ้มค่าเพราะวัยเด็ก คือวัยแห่งการเรียนรู้ อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เราจึงเน้นความคุ้มครอง เรื่องกระดูกแตกหัก ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ III. IGrow ให้คุณหมดกังวล 1. หากลูกน้อยของคุณต้องนอนโรงพยาบาล รับค่าชดเชยรายวันสูงสุด 2,500 บาท/วัน 2. กรณีนอนห้อง ICU รับค่าชดเชยรายวันเพิ่มเป็น 2 เท่า (5,000 บาท/วัน) 3. รับผลประโยชน์ 5 เท่า เงินก้อนสูงสุด 12,500 บาท/ครั้ง กรณีรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัด IV. IGrow คุ้มครองโรคร้ายแรงในเด็กสูงสุด 18 โรค 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย V. IGrow ไม่ได้คุ้มครองแค่ลูกน้อย หากคุณเป็นอะไรไป แผนการศึกษา การรักษา ความคุ้มครองของลูกน้อยยังอยู่ โดยให้คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยกรณีผู้ชำรเบี้ยเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือตรวจเจอโรคร้ายแรง 10 โรคร้ายแรง ยกเว้นการชำระเบี้ยตลอดสัญญา เว้นการชำระเบี้ย 1 ปี กรณีผู้ชำระเบี้ยทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือ คู่สมรสผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือทุพพลถาวรสิ้นเชิง VI. IGrow ให้คุณวางแผนการออมให้เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา (7 ปีที่ชำระเบี้ย) สนใจติดต่อตัวแทน โทร. 085-141-1041 Line : jeab_chi
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ