ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @fil7712m
ประกันอุบัติเหตุ TSI แทนใจจากลูก ต้อนรับเทศกาลวันแม่ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเพียง 999 บาท ให้ความคุ้มครองแม่และลูก วงเงินความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 120,000 บาทต่อท่าน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก...อ่านต่อ วงเงินค่ารักษาสูงสุด 12,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลเครือข่ายของ TSI มากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ" ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2630-9055 ต่อ 304 #TSIinsurance #TSI #ประกันภัย #ไทยเศรษฐกิจประกันภัย #ประกันอุบัติเหตุ #ประกันสุขภาพ
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ