ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
ประกันภัยคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง หมดความกังวลใจกับค่าใช้จ่ายในการรักษา จาก 5 โรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด ด้วยเบี้ยประกันราคาสบาย ๆ จากเรา สุดคุ้ม เริ่มต้นเพียงวันละ 1.80 บาท เท่านั้น แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ล้านบาท สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุ 21 - 65 ปี ที่ต้องการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจาก 5 โรคร้ายที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ประกันภัยคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง มีความคุ้มครอง 5 แผน ให้คุณเลือกความคุ้มครองได้ โดยแต่ละแผนมีรายละเอียดวงเงินคุ้มครองสูงสุด และเบี้ยประกันแตกต่างกัน รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% เมื่อตรวจพบโรค ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน จ่ายเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ เพียงวันละ 1.80 บาท เลือกความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ล้านบาท
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ