ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @prudentialthailand
ลักษณะความคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง(CI) ให้ความคุ้มครองเมื่อได้รับทราบการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เจ็บป่วย ด้วยโรคร้ายแรง 1 ใน 18 โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมองระยะแรกเริ่ม การศัลยกรรมหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ โรคอัมพาต โรคกล้ามเนื้อเสื่อม แผลไฟไหม้รุนแรง การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสำคัญ โคม่า การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การเสียหายทางสมอง การศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่อันเนื่องมาจากโรค โรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง โรคอัลไซเมอร์ และโรคระบบประสาทพาร์กินสัน โดยผู้ทำประกันภัยคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง(CI) จะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จ่ายค่าชดเชยตั้งแต่ตรวจพบ คุ้มครองโรคร้ายแรง
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ