ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เลือกใช้ชีวิตสุขใจกับประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่คุ้มครองรวมถึงประกันโรคมะเร็ง บริษัทฯ มอบเงินก้อนไว้ใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง เมื่อตรวจพบและได้รับยืนยันจากแพทย์ ให้คุณหมดห่วงกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และช่วยลดภาระให้กับคนที่คุณรัก คุ้มครองทั้งกรณีที่บาดเจ็บ และกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่อยู่ในความคุ้มครอง บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้ ภายใต้ข้อกำหนดของแบบประกันภัย โดยโรคร้ายแรงที่บริษัทให้ความคุ้มครองมีจำนวน 30 โรคดังนี้ มะเร็ง (Cancer) ไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis) โรคโลหิตจางจากการทำงานของไขกระดูกบกพร่อง (Aplastic Anaemia) การอักเสบของเยื่อหุ้มสมองหรือไขสันหลังจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis) เนื้องอกในสมอง (Benign Brain Tumour) ไตวาย (Kidney Failure) ตับวาย (Liver Failure) โรคเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neurone Disease) ภาวะกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy) กล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial Infarction) โปลิโอ (Poliomyelitis) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ไขสันหลังฝ่อโดยไม่ทราบสาเหตุ (Amyotrophic Lateral Sclerosis) อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ความดันเลือดสูงของเส้นเลือดในปอดชนิดปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension) การสูญเสียแขนขา (Loss of Limbs) การสูญเสียความสามารถในการมองเห็น (Blindness) การสูญเสียความสามารถในการรับฟัง (Loss of Hearing) การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of Speech) โคม่า (Coma) ภาวะเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ควบคุมเส้นประสาท (Progressive Bulbar Palsy) ภาวะกล้ามเนื้อฝ่อ (Progressive Muscular Atrophy) ภาวะสมองถูกทำลายอย่างรุนแรง (Severe Brain Damage) การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Surgery to Aorta) การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery) การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement) การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ (Major Organ Transplantation) แผลไฟไหม้พุพองเป็นบริเวณกว้าง (Major Burn) อัมพาต (Paralysis) การติดเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) จากการได้รับเลือด (HIV Infection from Blood Transfusion)
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ