ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @40aiathailand
AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัทได้ฟรี วางแผนชีวิต คิดให้ครบ พร้อมรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา แบบประกันหลัก ที่มอบคุ้มครองตลอดชีวิต หรือ ถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค) ลดหย่อนภาษีเงินได้ เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ