ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
ประกันโรคร้ายได้คุ้ม ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม ป่วย หรือ ไม่ป่วยก็ได้เงินก้อน เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1 เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป แต่ยังคงคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะครบวงเงิน เราอยากให้คุณทราบเงื่อนไขก่อนทำประกัน เพราะ อลิอันซ์ อยุธยา เป็นบริษัทประกันชีวิตที่กล้าบอกเงื่อนไข *เบี้ยแพงแต่คุ้ม...จ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็มีเงินก้อน เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา จ่ายเบี้ย 20 ปีคุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี *ตรวจพบโรคร้ายแรงภายใน 60 วันหลังทำสัญญาประกันภัยไม่ได้รับความคุ้มครอง *ตรวจพบโรคร้ายแรงภายใน 60 รับเบื้องต้น 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จากนั้นหยุดจ่ายเบี้ย แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องตามวงเงินที่เหลือจนถึงอายุ 85ปี *เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ายุผู้ขอเอาประกันภัย 16 – 55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) โรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง โรคร้ายแรง (กลุ่ม 1)** 1. การเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้องอกที่ต่อมพิทูอิตารี 2. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 3. โรคเยื่อหุ้มหัวใจ 4. การผ่าตัดตับ 5. การผ่าตัดปอดออกทั้งข้าง 1 ข้าง 6. โรค Refractory Angina ทีจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี Transmyocardial Laser Therapy เท่านั้น 7. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง 8. การผ่าตัดฝัง Cochlear 9. การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสมองและไขสันหลัง **ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ โรคร้ายแรง (กลุ่ม 2)** 1. เนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งในกะโหลกศีรษะ 2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 4. อาการตับวายระยะสุดท้าย 5. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้าย 6. ภาวะหมดสติ 7. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 8. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 9. การผ่าตัดเปิดหัวใจ เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ 10. ภาวะไตวายระยะสุดท้าย 11. การสูญเสียการได้ยิน 12. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 13. การสูญเสียความสามารถในการพูด 14. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกในฐานะผู้รับ 15. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน **ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ