ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
ซิกน่าเข้าใจว่าคนไทยอยากมีสุขภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการงาน การเงิน สังคมและครอบครัว สุขภาพของคุณ ขอให้เป็นเรื่องของเรา แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ซูเปอร์แพลนจากซิกน่า ครั้งแรก! ที่เลือกความคุ้มครองโรคตามที่เสี่ยง ทั้งโรคร้ายแรงหรือโรคไลฟ์สไตล์ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น เพื่อช่วยดูแลคุณให้ครบทุกมิติของชีวิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2NUpzjy หรือโทร 02-035-2900 ประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว ความคุ้มครองสูงสุด 2.9 ล้านบาท ทุกๆ 2 ปีไม่เคลม จ่ายคืน 15% รับเพิ่ม! สำหรับมะเร็งระยะลุกลาม สูงสุดเดือนละ 40,000 บาท นาน 12 เดือน ประกันโรคร้าย ซื้อ 1 ดูแล 2 คุ้มครองโรคร้ายและอุบัติเหตุสูงสุด 800,000 บาท อุบัติเหตุนอน ร.พ. รับวันละ 2,000 บาท สูงสุด 365 วัน และเคลมค่ารักษาครั้งละ 30,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุคนพิเศษสูงสุด 300,000 บาทประกันโรคร้าย โรคร้าย...คุ้มครองครบ คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาทป่วยเป็น 4 โรคร้ายก็หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน* ระหว่างที่คุณนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุด 365 วัน
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ