ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @thailifeinsurance
ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ได้สูงสุด 1 ล้านบาท คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือดในสมอง ตรวจพบโรคร้ายแรง รับทันทีสูงสุด 1,000,000 บาท (1) นอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยวันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน เบี้ยฯ เริ่มต้น เพียงวันละ 8 บาท(2) อายุรับประกัน 16 - 60 ปี ทำครบ 5 ปี ไม่เครมด้วยโรคร้าย คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้าย ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน เบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และ การเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลกทุกกรมธรรม์
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ