ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
เจอ จ่าย จบ ตรวจพบมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ รับเงินล้านไว้รักษา รับเพิ่มอีกเท่า เมื่อเป็นมะเร็งฮิตของผู้ชาย จุดเด่นของ ประกันมะเร็ง GenCancer ตรวจพบมะเร็งทุกระยะรับเงินก้อนทันทีสูงสุด 4 ล้านบาท รับเพิ่มอีกเท่า เมื่อเป็นมะเร็งฮิตของผู้ชาย* รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน) เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งคุณก็ยังทำได้หากพ่อ แม่ปู่ย่าตายาย เคยเป็นหลังอายุ 50 ปีขึ้นไป
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ