ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
รู้หรือไม่ว่าผู้หญิงมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายง่ายกว่าผู้ชาย เพราะโดยทั่วไปผู้หญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทางร่างกายนานกว่าผู้ชาย ผู้หญิงอย่างเราๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง แต่ก็ยอมรับว่าจะไม่เจ็บไม่ป่วยเลยก็คงทำได้ยาก และถ้าต้องหาหมอขึ้นมา ก็หนีไม่พ้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆ ดังนั้น การมีตัวช่วยอย่างประกันสุขภาพสามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ แล้วประกันสุขภาพแบบไหนบ้างที่ผู้หญิงควรมีไว้ เรามีคำแนะนำมาฝาก ถ้าพูดถึงโรคที่ไม่มีใครอยากเป็น เชื่อว่าหนึ่งในโรคที่หลายคนนึกถึง คือ โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามะเร็งเป็นโรคร้ายที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด สำหรับมะเร็งที่ผู้หญิงไทยเป็นกันมาก คือ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ซึ่งยิ่งอายุมากขึ้น หรือมีคนในครอบครัวเคยป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่เราจะป่วยเป็นโรคมะเร็งได้ และสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั่นเอง เช่น ค่าผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนสำหรับการผ่าตัดเต้านมหรือมดลูก ครั้งหนึ่งก็เกือบ 3 แสนบาท (ขึ้นอยู่กับชนิดมะเร็ง) ตัวเลขนี้แค่ค่าผ่าตัด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายหากต้องฉายรังสีหรือให้ยาคีโมหลังการผ่าตัด ซึ่งรวมแล้วอาจต้องใช้เงินเพิ่มอีกเป็นหลักแสน ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้ามีเงินเก็บไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบด้านการเงิน การทำประกันโรคมะเร็ง หรือประกันโรคร้ายแรง จึงช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ความคุ้มครองของประกันโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรมธรรม์ ซึ่งเราต้องอ่านรายละเอียดความคุ้มครองให้ดี เช่น ประกันโรคมะเร็ง บางกรมธรรม์คุ้มครองเฉพาะระยะลุกลาม บางกรมธรรม์คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ หรือประกันโรคร้ายแรง ซึ่งมักคุ้มครอง 30-40 โรคร้ายแรง บางกรมธรรม์เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง บริษัทจ่ายเงินชดเชย ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง แต่บางกรมธรรม์ยังคุ้มครองโรคร้ายแรงอื่นอีกก็ได้ นอกจากนี้ รู้หรือไม่ว่าการท้องหรือตั้งครรภ์ก็ทำให้ผู้หญิงหรือคนที่กำลังจะเป็นคุณแม่มีความเสี่ยงมากขึ้น จึงควรทำประกันคุ้มครองการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ไว้ด้วย โดยทั่วไปความคุ้มครองจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกคุ้มครองขณะตั้งครรภ์ เช่น ทารกในครรภ์เสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด การผ่าตัดเนื่องจากภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก และส่วนที่ 2 คุ้มครองหลังการคลอดบุตร เช่น คุณแม่หรือทารกเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด ทารกมีโรคประจำตัวแต่กำเนิด เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้หญิง เช่น คุ้มครองโรคร้ายแรง การทำศัลยกรรม และการตั้งครรภ์ อยู่ในกรมธรรม์เดียวกัน
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ