ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @moneyandbanking
กรุงเทพประกันภัยจับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส มุ่งสู่ยุคดิจิทัลเพื่อให้การประกันภัยสามารถเข้าถึง Lifestyle ของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น 7-11 และผ่านช่องทางออนไลน์ รองรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ ที่เข้าถึงง่าย เน้นความสะดวกและความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า จากความร่วมมือของกรุงเทพประกันภัยกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ผ่านมา โดยได้ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทั้งการประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัย พ.ร.บ. ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ดังนั้นล่าสุดบริษัทฯ จึงได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ “อุ่นใจนักเดินทาง” ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและครบถ้วน ให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการขายประกันภัยผ่านจุดบริการในเซเว่นอีเลฟเว่น ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศสามารถนำใบรับรองการประกันภัยไปยื่นเพื่อขอวีซ่าได้ เพียงใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดและเบอร์โทรศัพท์ในการทำประกันภัย ลูกค้าก็จะได้รับ ความคุ้มครองทันทีเมื่อเริ่มเดินทาง เพราะบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญต่อการเดินทางไปยังต่างประเทศ หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดที่ไม่คาดคิดและจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล การรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งญาติที่จะเดินทางไปเพื่อดูแลนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ตลอดจนกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว นอกจากจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังให้ความคุ้มครองอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความล่าช้าของเที่ยวบินและการจี้เครื่องบิน และค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจและอุ่นใจเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยวหรือการติดต่อธุรกิจก็ตาม จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งเดินทางกลับมายังประเทศไทย โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 177 บาท มีทั้งหมด 3 แผนให้เลือก เริ่มต้นที่ทุนประกันภัย 500,000 บาท 1,000,000 บาท และสูงสุดถึง 2,000,000 บาท สำหรับระยะเวลาการเดินทางมีให้เลือกตั้งแต่ 1-10 วัน 11-20 วัน และ 21-30 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นที่ผ่านมา ด้วยความสะดวกในการทำประกันภัยที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีมากกว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ เบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่ากับความคุ้มครองที่ครอบคลุม และความน่าสนใจของโปรโมชันที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้มอบให้เป็นพิเศษกับกรมธรรม์ประกันภัย “อุ่นใจนักเดินทาง” นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าภายในไตรมาส 2 ของปี 2561 นี้ บริษัทฯ จะนำกรมธรรม์ประกันภัย “ปลอบใจคนชน” มาให้บริการขายผ่านช่องทางออนไลน์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้า ที่มีหรือไม่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่สามารถเลือกซื้อประกันภัยปลอบใจคนชนเพื่อได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมในเรื่องค่าซ่อมรถยนต์ของลูกค้าผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่ามีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และยังได้รับเงินชดเชยหากต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมถึงจะมีการเพิ่มการประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ โดยขายผ่านช่องทางออนไลน์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสอีกด้วย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงการประกันภัยที่ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ