ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @brandbuffet
เอฟดับบลิวดี จับมือ เคาเตอร์เซอร์วิส ขายประกันอุบัติเหตุ ซื้อง่าย คุ้มครองทันที แค่บัตรประชาชนใบเดียวที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทั่วประเทศ โดยนำร่องด้วยแบบประกันอุบัติเหตุซุปเปอร์พีเอ ไมโครอินชัวรันส์ ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยจากทุกอุบัติเหตุ “เพราะความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนั้นประกันอุบัติเหตุจึงมีประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นอย่างมากเพื่อคุ้มครองสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน” อีกทั้งบริษัทเอฟดับบลิวดีต้องการให้ประชาชนคนไทยมีประกันไว้เพื่อความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน และช่วยผ่อนคลายภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ด้วยเบี้ยประกันภัยที่สามารถจ่ายได้และซื้อได้สะดวก แบบประกันอุบัติเหตุ ซุปเปอร์พีเอ เป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงภัยจากทุกอุบัติเหตุ จากทุกกิจกรรม และทุกสถานการณ์ทั่วโลก โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 999 บาทต่อปี จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ นอกจากความคุ้มครองในทุกอุบัติเหตุแล้ว คือมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงถึง 15,000 บาท รวมถึงมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะชดเชยสูงสุด 150,000 บาท “คุณไม่ต้องกังวลแม้จะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ เพราะผลิตภัณฑ์นี้ให้ความคุ้มครองการขับขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วย” ดังนั้นถือได้ว่าเอฟดับบลิวดีคุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุทุกอย่าง โดยมีข้อยกเว้นเพียง ไม่มีส่วนรวมทะเลาะวิวาทหรือก่ออาชญากรรม และไม่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด การจัดจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ช่องทางร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทั่วประเทศ เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มช่องทางการขาย ที่บริษัทต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุซุปเปอร์พีเอ ได้ง่ายๆ และสะดวก จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ เพียงใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวในการซื้อผลิตภัณฑ์ เริ่มความคุ้มครองได้ทันที “นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ เราพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า และการที่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทเคาเตอร์เซอร์วิสนั้นจะช่วยให้เราขยายการเข้าถึงลูกค้าคนไทยทั่วประเทศ และสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เข้าใจได้ง่าย และมีความชัดเจนโปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจ” มร.อามาน กล่าว
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ