ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @tmbbank
มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้คนที่คุณรัก คุ้มครองทุกอุบัติเหตุ ไม่ว่าอุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่ ให้วงเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ใน อาคารสาธารณะ ซื้อให้ใครก็ได้ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นแค่ 999 บาทต่อปี สมัครยังไง? ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ จ้งข้อมูลผู้เอาประกันภัย หรือผู้ซื้อ (เช่น เบอร์โทรติดต่อ) เลือกแบบประกันภัย ที่ถูกใจ และชำระเบี้ย
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ