ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @prakunpaithailand
มาดูกันว่าเราจะสามารถบริหารความเสี่ยงกับการประกันภัยในด้านใดๆได้บ้าง เราขอแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ เพื่อทำความเข้าใจง่ายๆ กันนะคะ 1. ในส่วนของคน ประกันเกี่ยวกับคน แบ่งออกเป็น ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันอุบัติเหตุครอบครัว, ประกันอุบัติเหตุนักเรียน, ประกันการเดินทาง, ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ฯลฯ 2. ในส่วนของรถ ประกันเกี่ยวกับรถ แบ่งออกเป็น ประกันประเภท 1, ประกันประเภท 2, ประกันประเภท 3, ประกันประเภท 2 พลัส, ประกันประเภท 3 พลัส, ประกันรถมอเตอร์ไซด์ ฯลฯ 3. ในส่วนของบ้าน ประกันเกี่ยวกับบ้าน ที่อยู่อาศัย ออฟฟิต โรงงาน ร้านอาหาร ฯลฯ 4. ในส่วนอื่นๆ ถูกรวมเรียกว่า เบ็ดเตล็ด ประกันภัยสุนัข, ประกันขนส่ง, ประกันอิสรภาพ, ประกันวิชาชีพ ฯลฯ ซึ่งการเลือกทำประกันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการ การบริหารความเสี่ยงในด้านไหน สอบถามเพิ่มเติมทัก Line มาได้เลยคะ
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ