ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: Tar699
สำหรับนักเรียนสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเริ่มต้นเพียงวันละ 0.25 บาท ต่อคน เลือกได้ว่าจะมี/ไม่มีบัตรสิทธิพิเศษ สอบถามข้อมูลแผนประกัน สอบถามข้อมูล หรือสนใจสมัครประกัน โทร 081-9264851081 - 9264851 สอบถามข้อมูลออนไลน์ [email protected] ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้จัดทำจะทำการ ติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เพื่อชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยว กับการประกันภัยและรับสมัครตัวแทนประกันชีวิต นักวางแผนการเงิน **ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยหรือเป็นเอกสารผูกพันกับบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ