ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
คุ้มครองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้คุณพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จ แบบประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มที่จะสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน รวมทั้งกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พนักงานของคุณยังคงใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลด้วยการดูแลจากเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ + เลือกเพิ่มความคุ้มครองกรณีทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร + เลือกเพิ่มความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รับเพิ่มจากการเสียชีวิต) + เลือกเพิ่มความคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง + เลือกเพิ่มค่ารักษาและศัลยกรรมแบบเหมาจ่าย ++ เลือกเพิ่มพิเศษค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ++ เลือกเพิ่มพิเศษ ค่าทันตกรรม ++ เลือกเพิ่มพิเศษค่าคลอดบุตร ++ เลือกเพิ่มพิเศษค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ