ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
โครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ ตลอดชีวิต ก็คุ้มครอง ดูแลคุณยาวนาน พร้อมหลักประกันเงินล้าน ให้ครอบครัวที่คุณรักได้สูงสุดถึง 4,750,000 บาท(2) เป็นโรคร้าย ก็คุ้มครอง ดูแลคุณมากถึง 36 โรคร้ายแรง คุ้มครองครอบคลุม ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นรวมสูงสุดถึง 2,500,000 บาท(3) ทำงานไม่ได้ ก็คุ้มครอง ดูแลคุณหากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รับเงินก้อนถึง 1,500,000 บาท(3) และฟรีไม่ต้องชำระเบี้ยฯ(4) อายุรับประกัน 20-55 ปี มีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา สำหรับโครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 3(5) การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 1 : 20 ปี(6) โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 2 : 10 ปี(7) โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 3 : 7 ปี(5) ระยะเวลาเอาประกันภัย โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 1 : ครบอายุ 99 ปี(6) โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 2 : ครบอายุ 80 ปี(7) โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 3 : ครบอายุ 90 ปี(5) ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท(8)
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ