ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
จำนวน 16 รายการ
คือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองถึง 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อบ.1 ) 2. คุ้มครอง 5 โรค ร้ายแรง ซึ่งมีสถิติการเสียชีวิต มากที่สุด - โรคมะเร็งระยะลุกลาม ( Invesive Cancer ) คือมะเร็งระยะ ( Stage ) ที่ 1 เป็นต้นไป - โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด( Heart Attack ) - โรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke ) ค...
ประกันโรคร้ายแรง
ประกันภัยคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง หมดความกังวลใจกับค่าใช้จ่ายในการรักษา จาก 5 โรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด ด้วยเบี้ยประกันราคาสบาย ๆ จากเรา สุดคุ้ม เริ่มต้นเพียงวันละ 1.80 บาท เท่านั้น แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ล้านบาท สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุ 21 - 65 ปี ที่ต้องการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจาก 5 โรคร้ายที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่...
ประกันโรคร้ายแรง
รักนี้ คุ้มครองโรคร้าย สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI) รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท*คุ้มครอง 6 โรคร้าย ที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด**คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม ระยะเวลาความคุ้มครองรายปี อายุรับประกันภัย 20 – 69 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึง 79 ปี เงื่อนไข - อายุรับประกันภัย 20 – 69 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึง ...
ประกันโรคร้ายแรง
LINE ID: @prudentialthailand
ลักษณะความคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง(CI) ให้ความคุ้มครองเมื่อได้รับทราบการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เจ็บป่วย ด้วยโรคร้ายแรง 1 ใน 18 โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมองระยะแรกเริ่ม การศัลยกรรมหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ โร...
ประกันโรคร้ายแรง
LINE ID: @thailifeinsurance
ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน โรคร้ายแรง รีฟันด์ "ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง คืนบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย" จากพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง ที่จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของคนไทยล่าสุด พบว...
ประกันโรคร้ายแรง
LINE ID: @aommoney
โรคร้ายแรง’ร้ายแค่ไหน ทำไมถึงจำเป็นต้องวางแผนให้ดี ลักษณะของประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง : แบบคุ้มครองตลอดชีวิต และแบบสัญญาเพิ่มเติมต่างกันอย่าง? ตัวอย่างประกันโรคร้ายแรง ที่เป็นแบบคุ้มครองตลอดชีพ จ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา “ประกันโรคร้ายได้คุ้ม” จากอลิอันซ์ อยุธยา หลายคนเวลาจะทำประกันสุขภาพ มักจะนึกถึงประกันสุขภาพที่เป็นตัวคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่ว...
ประกันโรคร้ายแรง
หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เลือกใช้ชีวิตสุขใจกับประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่คุ้มครองรวมถึงประกันโรคมะเร็ง บริษัทฯ มอบเงินก้อนไว้ใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง เมื่อตรวจพบและได้รับยืนยันจากแพทย์ ให้คุณหมดห่วงกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และช่วยลดภาระให้กับคนที่คุณรัก คุ้มครองทั้งกรณีที...
ประกันโรคร้ายแรง
LINE ID: @sbg5368a
ประกันภัยโรคร้ายแรง คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง เริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาทกว่า จ่ายค่าทดแทนเต็มจำนวนทันที 100% เงื่อนไขการรับประกันภัย มีอายุระหว่าง 20-60 ปี (61-64 เฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น) ไม่ต้องตรวจร่างกาย เพียงแต่แถลงประวัติสุขภาพในใบคำขอฯ ตามความเป็นจริง กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเพียงโรคเดียวเท่...
ประกันโรคร้ายแรง
LINE ID: @40aiathailand
AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัทได้ฟรี วางแผนชีวิต คิดให้ครบ พร้อมรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา แบบประกันหลัก ที่มอบคุ้มครองตลอดชีวิต หรือ ถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค) ลดหย...
ประกันโรคร้ายแรง
LINE ID: @krungthai-axalife
นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรง ที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณจะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง สิทธิประโยชน์ คุ้มครอง 90 โรค ครอบคลุมทุกระยะ จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุ้มครองเราให้สูงสุดถึง...
ประกันโรคร้ายแรง
LINE ID: @muangthailife
โครงการเมืองไทย ยิ้มสู้โรคร้าย ค่าชดเชย 15 โรคร้ายแรง ตั้งแต่ตรวจพบ สูงสุด 200%* คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 2,000,000 บาท** เบี้ยประกันคงที่ ไม่ต้องกังวลในระยะยาว ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 99 ปี การชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สำหรับความคุ้มครองชีวิ...
ประกันโรคร้ายแรง
ประกันโรคร้ายได้คุ้ม ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม ป่วย หรือ ไม่ป่วยก็ได้เงินก้อน เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1 เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป แต่ยังคงคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะครบวงเงิน เราอยากให้คุณทราบเงื่อนไขก่อนทำประกัน เพราะ อลิอันซ์ อยุธยา เป็นบริษัทประกันชีวิตที่กล้าบอกเงื่อนไข...
ประกันโรคร้ายแรง
ซิกน่าเข้าใจว่าคนไทยอยากมีสุขภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการงาน การเงิน สังคมและครอบครัว สุขภาพของคุณ ขอให้เป็นเรื่องของเรา แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ซูเปอร์แพลนจากซิกน่า ครั้งแรก! ที่เลือกความคุ้มครองโรคตามที่เสี่ยง ทั้งโรคร้ายแรงหรือโรคไลฟ์สไตล์ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น เพื่อช่วยดูแลคุณให้ครบทุกมิติของชีวิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://b...
ประกันโรคร้ายแรง
LINE ID: @thailifeinsurance
ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ได้สูงสุด 1 ล้านบาท คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือดในสมอง ตรวจพบโรคร้ายแรง รับทันทีสูงสุด 1,000,000 บาท (1) นอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยวันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน เบี้ยฯ เริ่มต้น เพียงวันละ 8 บาท(2) อายุรับประกัน 16 - 60 ปี ทำครบ 5 ปี ไม่เครมด้วยโรคร้าย คืนเบี้ยฯ ปีสุดท...
ประกันโรคร้ายแรง
เจอ จ่าย จบ ตรวจพบมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ รับเงินล้านไว้รักษา รับเพิ่มอีกเท่า เมื่อเป็นมะเร็งฮิตของผู้ชาย จุดเด่นของ ประกันมะเร็ง GenCancer ตรวจพบมะเร็งทุกระยะรับเงินก้อนทันทีสูงสุด 4 ล้านบาท รับเพิ่มอีกเท่า เมื่อเป็นมะเร็งฮิตของผู้ชาย* รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน) เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คนในครอบครัวเคยเป็นมะเร...
ประกันโรคร้ายแรง
ประกันสุขภาพ เพราะโรคมะเร็งไม่เลือกอาชีพ ไม่เลือกอายุ สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ อลิอันซ์ ขอเสนอ ประกันโรคมะเร็ง จิ๊บ จิ๊บ โดยประกันมะเร็งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวจากโรคมะเร็ง เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะสูงสุด 1 ล้านบาท ! มะเร็ง .. แจ๊คพ๊อตที่ไม่มีใครอยากได้ หนึ่งในโรคร้ายยอดฮิตที่คร่าชีวิต...
ประกันโรคร้ายแรง
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ