ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
จำนวน 20 รายการ
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้รับความคุ้มครองบาดเจ็บหรือป่วยไข้ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลใดๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้รับความคุ้มครองที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลและแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบ...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: Tar699
สำหรับนักเรียนสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเริ่มต้นเพียงวันละ 0.25 บาท ต่อคน เลือกได้ว่าจะมี/ไม่มีบัตรสิทธิพิเศษ สอบถามข้อมูลแผนประกัน สอบถามข้อมูล หรือสนใจสมัครประกัน โทร 081-9264851081 - 9264851 สอบถามข้อ...
ประกันภัยกลุ่ม
สวัสดิการต่างๆที่บริษัทมอบให้กับพนักงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงขององค์กร และความเอาใจใส่ที่บริษัทฯมีต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน เอไอเอ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญและมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล เอไอเอยินดีเสนอแผนสวัสดิการประกันหมู่สำหรับองค์กรของท่าน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและความมั่นใจให้กับพนักงานแ...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: 0864626298
เป็นบริษัทประกันชีวิต แห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสิทธิ์ใช้ตราครุฑในเอกสารของ บริษัทฯ ก่อตั้งในวันที่ 6 เมษายน 2494 นานกว่า 63 ปี และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2000 มีการขยายสาขาไปทั่วประเทศกว่า 150สาขา รวมทั้ง สำนักงานตัวแทนอีกกว่า 5...
ประกันภัยกลุ่ม
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เป็นกรมธรรม์มาตรฐานที่มีรูปแบบถ้อยคำและข้อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ใช้เหมือนกันหมดทุกบริษัทประกันภัย ทรัพย์สินเอาประกันภัยจะได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ วัตถุดิบ สินค้าทีอยู่ในระหว่างผลิตและที่ผลิตสำเร...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @thaipaiboon
ไทยไพบูลย์ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของไทย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดูแลความปลอดภัยและมั่นคงของคนไทย โดยมุ่งมั่นให้บริการอย่างมีวิสัยทัศน์ ด้วยแผนประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชนและองค์กรธุรกิจทุกประเภท สอบถามเบี้ยหรือความคุ้มครอง สนใจทำประกันภัย โทร. 0 2209 3299 หรือ Line ID: @thaipa...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันภัยสวัสดิการพนักงาน ตอบโจทย์ความต้องการด้านประกันภัยสวัสดิการพนักงานได้ในที่เดียว ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านสวัสดิการพนักงาน และจัดทำแผนประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกขนาดของธุรกิจ เราให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อทีจะได้เข้าใจในทุกความต้องการอย่างแท้จริง และสามารถส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ในแผนป...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @sbg5368a
การประกันสุขภาพกลุ่ม แบบบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เป็นการประกันสุขภาพกลุ่มในรูปแบบบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้ให้บริการด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนนายจ้าง ตามวงเงินและสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น รวมถึงจ่ายค่าบริหารจัดการจำนวนหนึ่งให้กับบริษั...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @makeinsure
ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ซึ่งออกให้ กับบริษัทของท่าน โดยจะประกอบด้วยความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองตลอด 24...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @directasiathailand
ไดเร็คเอเชีย ประกันรถยนต์ ราคาก็ดี มาก็ไว ผ่อนได้ใสๆ 0 เดือน การันตีราคาดีที่สุด* ใครขับดีเราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง การันตีผ่อนเบี้ย 0 %* ผ่อนจ่ายสบายๆ ผ่อนได้ทั้งบัตรเครดิต และเดบิต 0% นาน 10 เดือน การันตีถึงที่เกิดเหตุทันใจ* ภายใน 30 นาที ช้ากว่านี้ รับทันทีบัตรเติมน้ำมัน ฟรี! 1,000 บาท การันตีซ่อมที่ไหนก็ได้* ไม่ว่าจะศู...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) – อาคเนย์ประกันชีวิต เป็นการรับประกันชีวิตบุคคล หลาย ๆ คน ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว โดยการพิจารณาความเสี่ยงภัยทั้งหมดของสมาชิกในกลุ่มเป็นเกณฑ์ ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาประกอบไปด้วย จำนวนคน จำนวนเงินเอาประกัน อ่านต่อ : https://www.insurancethai.net/group-life-insurance-sel/#popup1 #รับจ้างทำเคลม ธุรกิจใหม่...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงิน ในกรณีที่ผู้ทำประกัน อุบัติเหตุเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก โดยมีให้เลือกทั้งประกันอุบัติเหตุกลุ่มปกติ (อุ่นใจ 24 ชั่วโ...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @cgr0863v
ข้อมูลแบบประกันชีวิต การประกันชีวิตกลุ่ม ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี ความคุ้มครองให้ ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การประกันภัย ให้กับผู้รับ ประโยช...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันกลุ่ม คือ สวัสดิการที่บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ จัดให้กับลูกจ้างหรือสมาชิก ซึ่งเป็นการรับประกันบุคคลหลายๆคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงานหรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้กับทุกคนในก...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @frank.co.th
บอกสไตล์การขับรถของคุณ แล้วเราจะเลือกกรมธรรม์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ ประกันรถชั้น 1 คุ้มครองสูงสุด เหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับ หรือผู้ที่เพิ่งซื้อรถใหม่มาขับ แล้วอยากให้รถดูใหม่เหมือนเพิ่งออกมาจากศูนย์ ประกันภัยชั้น 1 สามารถเคลมได้แทบทุกกรณีตั้งแต่ชนต้นไม้ ชนรั้ว ไปจนถึงอุบัติเหตุรุนแรง แน่นอนว่าคุณภาพการซ่อมของเราดีเยี่ยม รวดเร็ว ทั้งประกันภัยร...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันอุบัติเหตุ กรุงศรี คุ้มครอง อุบัติเหตุกลุ่ม เบี้ยต่ำ คุ้มครองสูง คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท เหมาะสำหรับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย บุคคลในกลุ่มจะต้องมีสัญชาติไทย เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล และไม่เป็นผู้พิการแขนเสีย ตาเสีย หูหนวก บริษัทฯ ขอยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยสำหรั...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @wnx1111t
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นจากการผสานกำลังและความร่วมมือของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้เครือเจมาร์ท ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ (ธุรกิจค้าปลีก) ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจสินเชื่อ ตลอดจนธุรกิจ...
ประกันภัยกลุ่ม
คุ้มครองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้คุณพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จ แบบประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มที่จะสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน รวมทั้งกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พนักงานของคุณยังคงใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลด้วยการดูแลจากเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจา...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @sbg5368a
การประกันสุขภาพกลุ่ม 10-30 คน ความคุ้มครองที่ได้รับ 1) ผู้ป่วยใน - ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย - ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. (แบบผู้ป่วยนอก) 2) ผู้ป่วยนอก - ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รักษาได้ที่คลีนิกและโรงพยาบาล เงื่อนไขการรับประกัน 1) ผู้ถือกร...
ประกันภัยกลุ่ม
การทำประกันแบบกลุ่ม คือ การประกันชีวิตบุคคลหลาย ๆ คน ที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่ตามกลุ่มต่างๆ ที่มักนิยมทำได้แก่ สถาบันการศึกษา, โรงเรียน, บริษัท, ห้างร้าน, หน่วยงานของรัฐ, สหกรณ์ออมทรัพย์ ,สมาคมพนักงาน ฯลฯ ซึ่งจะว่าไปการทำประกันแบบกลุ่ม จะช่วยลดภาระความเสี่ยงโดยการโอนความรับผิดชอบให้กับบริษัทประกัน ซึ่งการทำประกันแบบกลุ่ม ถ...
ประกันภัยกลุ่ม
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ