ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
จำนวน 20 รายการ
จากประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยกว่า 10 ปี วันนี้ Puiinsure.com พร้อมให้บริการด้านประกันวินาศภัยทั่วประเทศ ด้วยการ ดำเนินงานแบบทีมงานขายที่มีคุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และการบริการ ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ ทำให้ Puiinsure.com นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้...
ประกันภัยกลุ่ม
ศรีกรุงโบรคเกอร์รับสมัครสมาชิกขายประกันภัย พ.ร.บ. ได้มากกว่า 34 บริษัทประกันภัยชั้นนำ ไม่บังคับยอดขาย คอมมิชชั่นสูงเทียบเท่าตัวแทนบริษัทประกันภัยโดยตรง หักคอมฯก่อนส่งงานได้ ผ่อนชำระได้สูงถึง 6 งวด ดอกเบี้ย 0% มีอบรมความรู้ให้ฟรี และนอกจากขายแล้วยังมีระบบ MGM แนะนำขยายธุรกิจแฟนไซส์ได้ บริษัทมีค่าบริหารทีมให้สูงสุด 7.75% จากยอดขายทั้งห...
ประกันภัยกลุ่ม
โครงการประกันรถยนต์ ลูกค้าชาวคอนโด รับโชค 3 ชั้น เพียงท่านทำประกันรถยนต์ประเภท 1 ผ่าน บริษัท RM Broker และ บมจ. LMG ประกันภัย • โชคชั้นที่ 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 10 % เพียงแสดงใบเตือนต่อประกันชั้น 1 หรือหน้ากรมธรรม์จากที่เดิม • โชคชั้นที่ 2 เลือกรับส่วนลดเพิ่ม หรือรับบัตรกำนัลเติมน้ำมันบางจาก ฟรี !!!... 300 บาท • โชคชั้นที่ 3 รับ “ ...
ประกันภัยกลุ่ม
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้รับความคุ้มครองบาดเจ็บหรือป่วยไข้ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลใดๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้รับความคุ้มครองที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลและแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบ...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: Tar699
สำหรับนักเรียนสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สามารถสร้างความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ดูแลโดยบริษัท เอไอเอ จำกัดเริ่มต้นเพียงวันละ 0.25 บาท ต่อคน เลือกได้ว่าจะมี/ไม่มีบัตรสิทธิพิเศษ สอบถามข้อมูลแผนประกัน สอบถามข้อมูล หรือสนใจสมัครประกัน โทร 081-9264851081 - 9264851 สอบถามข้อ...
ประกันภัยกลุ่ม
สวัสดิการต่างๆที่บริษัทมอบให้กับพนักงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงขององค์กร และความเอาใจใส่ที่บริษัทฯมีต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน เอไอเอ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญและมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล เอไอเอยินดีเสนอแผนสวัสดิการประกันหมู่สำหรับองค์กรของท่าน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและความมั่นใจให้กับพนักงานแ...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: 0864626298
เป็นบริษัทประกันชีวิต แห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสิทธิ์ใช้ตราครุฑในเอกสารของ บริษัทฯ ก่อตั้งในวันที่ 6 เมษายน 2494 นานกว่า 63 ปี และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2000 มีการขยายสาขาไปทั่วประเทศกว่า 150สาขา รวมทั้ง สำนักงานตัวแทนอีกกว่า 5...
ประกันภัยกลุ่ม
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เป็นกรมธรรม์มาตรฐานที่มีรูปแบบถ้อยคำและข้อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ใช้เหมือนกันหมดทุกบริษัทประกันภัย ทรัพย์สินเอาประกันภัยจะได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ วัตถุดิบ สินค้าทีอยู่ในระหว่างผลิตและที่ผลิตสำเร...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @thaipaiboon
ไทยไพบูลย์ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของไทย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดูแลความปลอดภัยและมั่นคงของคนไทย โดยมุ่งมั่นให้บริการอย่างมีวิสัยทัศน์ ด้วยแผนประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชนและองค์กรธุรกิจทุกประเภท สอบถามเบี้ยหรือความคุ้มครอง สนใจทำประกันภัย โทร. 0 2209 3299 หรือ Line ID: @thaipa...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันภัยสวัสดิการพนักงาน ตอบโจทย์ความต้องการด้านประกันภัยสวัสดิการพนักงานได้ในที่เดียว ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านสวัสดิการพนักงาน และจัดทำแผนประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกขนาดของธุรกิจ เราให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อทีจะได้เข้าใจในทุกความต้องการอย่างแท้จริง และสามารถส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ในแผนป...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @sbg5368a
การประกันสุขภาพกลุ่ม แบบบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เป็นการประกันสุขภาพกลุ่มในรูปแบบบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้ให้บริการด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนนายจ้าง ตามวงเงินและสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น รวมถึงจ่ายค่าบริหารจัดการจำนวนหนึ่งให้กับบริษั...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @makeinsure
ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ซึ่งออกให้ กับบริษัทของท่าน โดยจะประกอบด้วยความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองตลอด 24...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @directasiathailand
ไดเร็คเอเชีย ประกันรถยนต์ ราคาก็ดี มาก็ไว ผ่อนได้ใสๆ 0 เดือน การันตีราคาดีที่สุด* ใครขับดีเราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง การันตีผ่อนเบี้ย 0 %* ผ่อนจ่ายสบายๆ ผ่อนได้ทั้งบัตรเครดิต และเดบิต 0% นาน 10 เดือน การันตีถึงที่เกิดเหตุทันใจ* ภายใน 30 นาที ช้ากว่านี้ รับทันทีบัตรเติมน้ำมัน ฟรี! 1,000 บาท การันตีซ่อมที่ไหนก็ได้* ไม่ว่าจะศู...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) – อาคเนย์ประกันชีวิต เป็นการรับประกันชีวิตบุคคล หลาย ๆ คน ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว โดยการพิจารณาความเสี่ยงภัยทั้งหมดของสมาชิกในกลุ่มเป็นเกณฑ์ ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาประกอบไปด้วย จำนวนคน จำนวนเงินเอาประกัน อ่านต่อ : https://www.insurancethai.net/group-life-insurance-sel/#popup1 #รับจ้างทำเคลม ธุรกิจใหม่...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงิน ในกรณีที่ผู้ทำประกัน อุบัติเหตุเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก โดยมีให้เลือกทั้งประกันอุบัติเหตุกลุ่มปกติ (อุ่นใจ 24 ชั่วโ...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @cgr0863v
ข้อมูลแบบประกันชีวิต การประกันชีวิตกลุ่ม ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี ความคุ้มครองให้ ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การประกันภัย ให้กับผู้รับ ประโยช...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันกลุ่ม คือ สวัสดิการที่บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ จัดให้กับลูกจ้างหรือสมาชิก ซึ่งเป็นการรับประกันบุคคลหลายๆคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงานหรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้กับทุกคนในก...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @frank.co.th
บอกสไตล์การขับรถของคุณ แล้วเราจะเลือกกรมธรรม์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ ประกันรถชั้น 1 คุ้มครองสูงสุด เหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับ หรือผู้ที่เพิ่งซื้อรถใหม่มาขับ แล้วอยากให้รถดูใหม่เหมือนเพิ่งออกมาจากศูนย์ ประกันภัยชั้น 1 สามารถเคลมได้แทบทุกกรณีตั้งแต่ชนต้นไม้ ชนรั้ว ไปจนถึงอุบัติเหตุรุนแรง แน่นอนว่าคุณภาพการซ่อมของเราดีเยี่ยม รวดเร็ว ทั้งประกันภัยร...
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันอุบัติเหตุ กรุงศรี คุ้มครอง อุบัติเหตุกลุ่ม เบี้ยต่ำ คุ้มครองสูง คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท เหมาะสำหรับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย บุคคลในกลุ่มจะต้องมีสัญชาติไทย เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล และไม่เป็นผู้พิการแขนเสีย ตาเสีย หูหนวก บริษัทฯ ขอยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยสำหรั...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @wnx1111t
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นจากการผสานกำลังและความร่วมมือของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้เครือเจมาร์ท ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ (ธุรกิจค้าปลีก) ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจสินเชื่อ ตลอดจนธุรกิจ...
ประกันภัยกลุ่ม
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ