ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
จำนวน 20 รายการ
เอไอเอประกันกลุ่ม ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกความต้องการของพนักงานคนสำคัญในองค์กรของคุณ ให้ประกันกลุ่ม AIA ดูแลพนักงานของคุณเพื่อความอุ่นใจ ให้ความคุ้มครองหลากหลายด้าน ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ ประกันกลุ่มชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันโรคร้ายกลุ่ม สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานด้วยประกันกลุ่มจากเอไอเอ
ประกันภัยกลุ่ม
          แนวคิดการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation นับเป็นภารกิจหลักที่สำคัญซึ่งผู้บริหาร ในหลายองค์กรเอกชนทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่านมา จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร เปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมข...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @aiathailand
ปัจจุบัน นอกเหนือจากค่าจ้างแล้วที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกทำงานกับบริษัทฯใดบริษัทฯหนึ่งนั้น ยังมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่บริษัทฯจัดหาให้แก่พนักงานที่มีผลต่อการตัดสินใจ ดังนั้นการที่บริษัทฯมีสวัสดิการประกันกลุ่มให้แก่พนักงานสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @ikf8788j
การให้สวัสดิการพนักงานในรูปแบบของการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มเป็นสวัสดิการที่เพิ่มเติมจากกฏหมายกองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม ซึ่งบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม ให้องค์กรมีความมั่นคง และก้าวห...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @krungthai-axalife
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังมีแผนที่ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความคุ้มครองให้กับพนักงานในองค์กรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างอย่างอุ่นใจ และเสริมสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ ด้วยแผนประกันภัยกลุ่มของเรา
ประกันภัยกลุ่ม
ชับบ์ ไลฟ์ ประกันกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ คุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน 5-1000 คน 24 ชม. ทั่วโลก ความคุ้มครองสูง เบี้ยเริ่มต้นวันละ 0.14 บาท/พนักงาน.
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @muangthailife
ประกันชีวิตแบบกลุ่ม ตอบสนองความต้องการของพนักงานบริษัท จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ประกันกลุ่มครอบครัว | ประกันกลุ่ม เมืองไทยประกันชีวิต pantip | ประกันกลุ่ม sme | ประกันกลุ่ม generali | ประกัน กลุ่ม กรุง ไทย แอก ซ่า | ประกันกลุ่ม เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาล
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @Frank.co.th
หมดกังวลเรื่องสวัสดิการพนักงาน แม้ SME ขนาดเล็กก็ทำได้ และเลือกแผนประกันได้ตามความต้องการ. แผนประกันที่คุณเลือกได้ ตอบสนองความต้องการของพนักงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร.
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @TripleBBroker
ประกันกลุ่มพนักงาน คือ ความคุ้มครองให้ ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การประกันภัย ให้กับผู้รับ ประโยชน์การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน....
ประกันภัยกลุ่ม
การประกันกลุ่ม ให้ความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แก่พนักงานภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณารับประกันจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง อายุ เพศ หน้าที่การงาน และจำนวนเงินเอาประกัน โดยคำนวณเบี้ยประกันออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันเพียงอัตราเดียวและใช้กับทุกคนในกลุ่ม......
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @fwdthailand
คุ้มครองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้คุณพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จ แบบประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มที่จะสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ...
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @aiathailand
ทางเลือกประกันภัยแบบกลุ่ม ให้เราช่วยคุ้มครองดูแลพนักงานคนสำคัญในองค์กรของคุณ.แผนประกันแบบ คอนติเนนทัล · ‎แผนประกัน ทเวนตี้ อัพ (พลัส) · ‎แผนประกัน ไฟว์ อัพ (พลัส)
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @muangthailife
ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย ทั้งบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทำฟัน คลอดบุตร. ธุรกิจเล็กแต่รับความคุ้มครองใหญ่. ตอบโจทย์บริษัท เล็ก ใหญ่. คุ้มครองทั้งเจ็บ และป่วย. คุ้มครองทั่วโลก. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต. ประเภท: ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, ประกันผู้สูงอายุ, ประกันเพื่อการเกษียณอายุ.
ประกันภัยกลุ่ม
LINE ID: @oceanlife
ประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร ความคุ้มครองที่ช่วยเติมเต็มสวัสดิการให้กับพนักงาน ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน ครอบคลุมประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ พนักงานไม่ต้องสำรองจ่าย. มอบสวัสดิการให้พนักงานบริษัทไม่ต้องแบกรับค่ารักษาที่ไม่แน่นอน.....
ประกันภัยกลุ่ม
ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (11 คน ขึ้นไป) ความคุ้มครองทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน.
ประกันภัยกลุ่ม
จากประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยกว่า 10 ปี วันนี้ Puiinsure.com พร้อมให้บริการด้านประกันวินาศภัยทั่วประเทศ ด้วยการ ดำเนินงานแบบทีมงานขายที่มีคุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และการบริการ ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ ทำให้ Puiinsure.com นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้...
ประกันภัยกลุ่ม
ศรีกรุงโบรคเกอร์รับสมัครสมาชิกขายประกันภัย พ.ร.บ. ได้มากกว่า 34 บริษัทประกันภัยชั้นนำ ไม่บังคับยอดขาย คอมมิชชั่นสูงเทียบเท่าตัวแทนบริษัทประกันภัยโดยตรง หักคอมฯก่อนส่งงานได้ ผ่อนชำระได้สูงถึง 6 งวด ดอกเบี้ย 0% มีอบรมความรู้ให้ฟรี และนอกจากขายแล้วยังมีระบบ MGM แนะนำขยายธุรกิจแฟนไซส์ได้ บริษัทมีค่าบริหารทีมให้สูงสุด 7.75% จากยอดขายทั้งห...
ประกันภัยกลุ่ม
โครงการประกันรถยนต์ ลูกค้าชาวคอนโด รับโชค 3 ชั้น เพียงท่านทำประกันรถยนต์ประเภท 1 ผ่าน บริษัท RM Broker และ บมจ. LMG ประกันภัย • โชคชั้นที่ 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 10 % เพียงแสดงใบเตือนต่อประกันชั้น 1 หรือหน้ากรมธรรม์จากที่เดิม • โชคชั้นที่ 2 เลือกรับส่วนลดเพิ่ม หรือรับบัตรกำนัลเติมน้ำมันบางจาก ฟรี !!!... 300 บาท • โชคชั้นที่ 3 รับ “ ...
ประกันภัยกลุ่ม
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้รับความคุ้มครองบาดเจ็บหรือป่วยไข้ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลใดๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้รับความคุ้มครองที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลและแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบ...
ประกันภัยกลุ่ม
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ